Disclaimer

Informatie en aansprakelijkheid

New ComServe Group B.V. als eigenaar en beheerder van deze website, hierna te noemen: “de eigenaar”, stelt de gegevens hierop alleen ter beschikking met als doel: het verstrekken van informatie. Hoewel de eigenaar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op deze website verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die kan ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de eigenaar geen controle heeft. De eigenaar draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de desbetreffende servers.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website, haar inhoud alsmede de vormgeving hiervan, zijn voorbehouden aan de eigenaar. Afwijkend van de in, of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, dient men voor het gebruik van de informatie op deze website of vermenigvuldiging hiervan, hetzij gedrukt, via elektronische weg evenals linkverwijzing naar deze website ten behoeve van commerciële toepassingen, vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van de eigenaar of van één van haar (wettelijke)vertegenwoordigers.

Wijzigingen en correcties

Wijzigingen en correcties aan deze website vinden niet periodiek plaats, maar worden zonder voorafgaande aankondiging gedaan zodra de eigenaar daartoe aanleiding ziet. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te beëindigen op het moment dat zij dit wenselijk of noodzakelijk acht.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben kunt u contact met ons opnemen via info@comservegroup.com.

Versie: mei 2015

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze Privacyverklaring